صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: بازيهاي محلي


بازیهای محلی اغلب در بین خوردسالان رایج بوده و متاسفانه امروزه این بازیها در حال فراموشی است. البته برخی از آنان توسط مربیان ورزشی در مدارس قابل اجرا است.

 

 • ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ؟

 • نوعی بازی محلی بوده که از قدیم در بین نوجوانان رواج داشته بازیکنان شامل دو گروه 5 نفره بوده و یکی از افراد گروه نقش اُستا را اجرا می کند .
  گروه اول می گوید ارهنگ ارهنگ . گروه دوم می گوید اسب چه رنگ ؟ گروه اول اسبی را با مشخصات خاص نام می برد . گروه دوم در پاسخ می گوید بزن و برو چکار داری از اینجا بازی شروع می شود . دو اُستا با هم در یکجا ایستاده و  
  به نظاره دو گروه می نشینند گروه اول که پاسخ درست داده با شلاق گروه دوم را تعقیب می کند . بازی تا زمانی ادامه می یابد که دو استا با هم اعلام کنند سیه جو با این عم کاربرعکس می شود و گروه دوم به تعقیب گروه دوم می پردازد . این تعقیب و گریز تا زمانی دامه می یابد که فردی دستگیر شود در این هنگام دستگیر شده را به محل دو استا برده و آن فرد بازنده اعلام می شود و از دوربازی اخراج میشود .

   

 • استخوان مهتاب

 • در این بازی دو گروه 5 نفره هستند . گروه اول استخوانی را پرتاب میکند و گروه دوم باید آن را پیدا کند . اگر گروه دوم پیدا نکردند باید گروه اول را به پشت سوار کنند و در کوچه های روستا به همین حالت حرکت کنند تا به درب خانهای رفته و در زده واز ساحب خانه می پرسند سواره بر سواره یا پیاده بر سواره ؟ اگر گفت: سواره بر سواره بر پشت سواری ادامه می دهند و اگر گفت: پیاده بر سواره جای گروه عوض می شود.

   

 • اسم و فامیل بازی

 • هر یک از افراد از افراد شرکت کننده برگ سفیدی را خط کشی نموده و در ستونهای آن اسم،فامیل،گل،حیوان،شهر،غذا و... را می نو یسند یکی از افراد حرفی از الفبا را مشخص نموده و بلافاصله افراد در هر کدام از ستون ها نامی را می نویسند. هر کس که زودتر تکمیل نمود با صدای بلند می گوید ایست.نوشتن متوقف شده و فرد اعلام کننده اسامی را یکی یکی میخواند. پس از او دیگران اسامی نوشته شده را می خوانند و هر یک از نامها که درست باشد چنانچه با دیگران مشترک باشد 5 امتیاز و در غیر این صورت10 امتیاز تعلق می گیرد در پایان امتیازات جمع بندی شده فردی که بیشترین امتیاز را آورده برنده اعلام می شود و رتبه سایرین نیز مشخص می شود.

   

 • اندندینه 

 • افراد شرکت کننده دایره وار جمع می شوند و هر یک کلمه ای ازاین شعر را هجی کرده و دست به نفر مقابل زده و اشاره می کنند :اَن –دَن –دی –نَه –سر فَلکه –دگردو –دُو -اَنی –مَنی- بُو،هر فردی که کلمه بو به او رسید از دایره خارج میشود. آنقدر بازی ادامه می یابد تا همه خارج شده و نفر آخری باقی بماند. این فرد به اصطلاح کَل محسوب شده و باید دیگر بچه ها را دنبال کند و دست خود را بر سر آنها بگذارد. وقتی همگی آنها را کل کند بازی تمام می شود.

   

 • تسمه کشی ور چه کسی؟ 

 • افراد شرکت مننده دایره وار بدور استا قرار گرفته و استا تسمهای در دست به همراه داوطلبی دیگرکه سر تسمه را دارد حرکت نموده استاد مشخصات را اعلام کرده فرد همراه با استا باید آنقدر بپرسد تا تشخیص دهد . به محض پاسخ درست تسمه را از استا گرفته به  تعقیب افراد اطراف می پردازد. آنها باید فرار کنند به هر فردی که زد امتیاز می گیرد اینتعقیب و گریز آنقدر ادامه می یابد که استا بگوید سیه جو و کار متوقف میشود.

   

 • قطار بازی  

 • با زغال بر روی زمین تعدا سه مربع داخل هم کشیده و قسمتهای میانی هر دسته را با خطی قطع نموده،یک بازیکن تعداد 9 ریگ ریز و دیگری 9 هسته خرما را به ترتیب روی زوایای مربع و نقاط تقاطع مربع ها گذاشته و با به حرکت در آوردن ریگها و هسته های خرما بازی ادامه پیدا می کند. چنانچه سه تا از یک نوع در یک راستا قرار گرفت قطار ایجاد شده و فرد برنده می تواند یکی از مهره های رقیب را خارج کند و این ادامه می یابد تا یکی شکست بخورد.

   

 • لَپَر بازی    

 • تعداد 6 مربع در کنار هم با گچ روی زمین کشیده و با یک تخته سنگ کوچک، با یک پا آنها را در خانه ها به حرکت در می آورند. اگر سنگ بر روی خطوط بماند فرد باخته ،برای دور بعدی شروع،از یک خانه جلوتر آغاز می شود تا کار به پایان برسد.

   

 • تشله بازی     

 • تعداد 3 تا 4 سوراخ کوچک در زمین مسطح با فاصله های مشخص از یکدیگر حفر نموده، در ابتدا یکی از تشله ها را که از شیشه یا سنگ می باشد  در فاصله معینی گذاشته و افراد دیگر به قصد زدن تشله رقیب، بازی را شروع می کنند و با هر دفعه انداختن داخل یکی از حفره ها ،به قصد زدن تشله رقیب ادامه می دهند تا یکی از آن دو از صحنه خارج شود.
  از دیگر بازیها :الک دولک،توپ از هوا گرفته نوک،جن بازی،قایم باشک،کلاه پرونک، کوش پرونک،گت بازی،غرل خانم،گرگم گله می برم،پشت دست،کوتش خراب و گل بازی.   

   

  لينكهاي جغرافیای فرهنگی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  | تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

  Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
  Copyright © 2007