صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: باورهاي عاميانه


 • باورهاي عاميانه در باره ازدواج

 • - وقتي داماد به داخل اتاق عروس مي آيد معتقدند كه هركدام زودترپاي ديگري را لگد كند درطول زندگي حرفش برديگري رجحان خواهد داشت.
  - جلوي پاي عروس وداماد گوسفند قرباني مي كنند وازخون آن به كف پاي يا كفش عروس يا داماد مي مالند تا خوشبخت شوند.
  - درگذشته وقتي عروس وداماد را به حجله مي بردند، دست راست وپاي راست داماد را مي شستند وآب آن را به نيت سفيد بختي برسردرمنزل يا چهارگوشه خانه مي پاشيدند.
  - پوشيدن لباس سياه را درمراسم عروسي نشانه دشمني وبديمني مي دانند.

   

 • باورهاي عاميانه در باره زایمان

 • - براين باورند كه تا روزدهم زائو نبايد تنها بماند.
  – وقتي ناف بچه مي افتد آنرا درسردر خانه مي گذارند تا به اصطلاح بچه «ناف د سردر» باشد يعني روزي داشته باشد وهروقت سفره پهن شد وارد شود.
  - اگرموقع زايمان پسربچه ختنه كرده متولد شود بايد مؤذن اذان دهد.
  - بستن دعا به بازوي زن زائو وقرباني كردن گوسفند به هنگام زايمان رايج است.
  - برخي براين باورند كه اگربچه دوپايش را روي هم مي گذارد يعني چل دارد.
  – دربرخي نقاط نزد آخوند روستا رفته تا دعايي بنويسد ودعا را درآب انداخته، آب آن را به زن زائو مي دهند.

   

  لينكهاي جغرافیای فرهنگی

  | تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

  Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
  Copyright © 2007